Dietician Club

Misja Koła

Działalność Koła opiera się na prowadzeniu badań z dziedziny żywienia osób aktywnych fizycznie i popularyzowaniu wiedzy z zakresu racjonalnego żywienia. Zgodnie z naszym mottem “lepiej zapobiegać niż leczyć” zajmujemy się przede wszystkim profilaktyką zdrowotną, poprzez utrwalenie prawidłowych wzorców zdrowego żywienia oraz kontrolowanie jakości produktów żywnościowych czy też organizowania żywienia indywidualnego.

Cele Koła:

 • Integracja studentów wokół zagadnień związanych z żywieniem, dietetyką i gastronomią także w ujęciu między kulturowym. Pogłębianie wiedzy poprzez studiowanie najnowszych opracowań naukowych z zakresu współczesnego żywieniu w świecie, dietetycznych i  turystycznych trendów żywieniowych.
 • Organizacja spotkań, na których opracowywane są materiały na konferencje i seminaria oraz wygłaszane referaty.
 • Organizacja wyjazdów w celach badawczych.
 • Współpraca z innymi kołami naukowymi i organizacjami studenckimi w Polsce.

 Metody realizacji celów Koła:

 • organizowanie studenckich konferencji naukowych oraz włączania się w organizację konferencji naukowych w Uczelni,
 • prowadzenie badań naukowych oraz współdziałanie przy realizacji badań naukowych prowadzonych w ramach katedr przez pracowników naukowych Uczelni,
 • publikowanie artykułów i wyników badań, zwłaszcza w Studenckich Zeszytach Naukowych,
 • organizowanie spotkań tematycznych dla studentów mających za cel popularyzację wiedzy z zakresu danej dziedziny wiedzy,
 • występowanie z propozycjami wykładów monograficznych.

W ramach działań Koła masz szansę na:

 • spotkania z praktykami z zakresu żywienia,
 • realizację projektów,
 • udział w konferencjach,
 • wyjazdy studyjne oraz warsztaty.

Jeżeli jesteś:

 • zaangażowany,
 • aktywny,
 • kreatywny,
 • chętny do działania,
 • masz poczucie humoru – dołącz do nas!

Dokumenty statutowe:

Projekty:

·         Projekt badawczy:  Jakość żywności przetworzonej na polskich półkach sklepowych

·         Projekt edukacyjny:  Szkodliwości spożywania żywności przetworzonej

 

Seminaria 

Cykl seminariów:  Żywność i zdrowie

1.     Właściwości glikozydów stewiowych

2.     Bioróżnorodność – kierunkiem prawidłowego żywienia

3.     Jęczmień wczoraj, dziś i jutro

4.     Żywienie sportowców

5.     Chleb wczoraj, dziś  i jutro

6.     Amarantus – cudowne zboże